13

شرکت پارسیان مهارسنگ با شناخت نیازهای زیرساختی عمرانی و ساختمانی کشور، فعالیت خود را در زمینه ابنیه، ساختمان و تأسیسات توسعه داده و با اتکا به تجربه، کادر فنی مجرب و مجهز به دانش روز، این امکان را فراهم آورده است که خدماتی همگام با تکنولوژی روز را جهت اجرای بهینه پروژه های عمرانی ارائه دهد.