13

خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب به مجموعه ای از تاسیسات، شامل لوله، اتصالات و شیرآلات اطلاق می شود که به منظور انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر احداث می شوند. مهمترین بخشهای یک شبکه توزیع آب یا خطوط انتقال شامل، لوله با جنس های مختلف، ایستگاه پمپاژ به منظور تامین فشار خط، شیرآلات به منظور کنترل و بهره برداری از خط انتقال می باشد.
طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی انواع خطوط انتقال، شبکه های توزیع آب و ایستگاههای پمپاژ و مخازن ذخیره بتنی در شرکت پارسیان مهارسنگ در سایزهای مختلف و به صورت پیمانکاری EPC انجام می گیرد.