10

شرکت پارسیان مهارسنگ در عرصه ارائه خدمات مهندسی، اهم توان مطالعاتی و فنی خود را در زمینه ­هاي ذیل عرضه می دارد:

خدمات مشاوره و مهندسي سد سازي، تونل سازي و معدني

این شرکت با بهره مندي و همکاري کارشناسان و متخصصین مجرب و کارامد در رشته هاي مکانیک سنگ، مکانیک خاك، سازه، سازه هاي هیدرولیکی، معدن، زمین شناسی مهندسی، منابع آب و هیدرولیک آمادگی ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مهندسی ژئوتکنیک و معدنی مطابق با آخرین استانداردهاي بین المللی در زمینه هاي ذیل را دارد:

 • z01تهیه و تدارك ، تجهیز ، راه اندازي و راهبري کارگاههاي سد سازي و دیگر پروژه ها
 • بررسی هاي زمین شناسی مهندسی و ژئو تکنیک ساختگاهها
 • مطالعات منابع قرضه و مصالح ساختمانی پروژه هاي عمرانی
 • مطالعات امکان یابی ساختگاه انواع سدها
 • بررسیها و مطالعات میدانی مکانیک خاك و سنگ پروژه هاي عمرانی و معدنی
 • طراحی پرده آب بند و تزریق سازه هاي هیدرولیکی
 • تحلیل پایداري و طراحی روشهاي پایدارسازي شیروانی هاي سنگی و خاکی
 • تحلیل و طراحی سیستمهاي نگهداري فضاهاي زیرزمینی
 • تحلیل تراوش و بررسی آبگذري از سدها
 • طراحی بدنه انواع سدهاي بتنی ، خاکی و باطله
 • مطالعات جامع کنترل پایداري و ارزیابی ایمنی سدها
 • طراحی سازه هاي هیدرولیکی انواع سدها
 • طراحی ژئوتکنیکی و سازه اي ایستگاههاي زیرزمینی مترو
 • طراحی بهسازي، پایدارسازي و مسلح سازي خاك و سازه هاي نگهبان
 • تولید نقشه هاي هیدروژئولوژي و تشریح وضعیت آبهاي زیرزمینی منطقه با توجه به منابع مربوطه و مشخصات آبگذرانی لایه هاي زیرسطحی
 • طراحی و راه ­اندازی کارخانه تغلیظ مواد معدنی

خدمات مشاوره و پيمانکاري سيستمهای ژئوسنتتیکی

ژئوممبران

شرکت پارسیان مهارسنگ بعنوان مشاور و نماینده  گروه صنعتی ظریف مصور(معتبرترین تولید کننده داخلی ژئوتکستایل و ژئوممبران)، قادر به ارائه خدمات طراحی، فروش و نصب سیستم آب بندي و عایق بندي غشاي ژئوممبرین سازه ها به شرح زیر می باشد:

z02

 • طراحی، تأمین و اجراي سدهاي خاکی و باطله با المان آب بند غشاي ژئوممبران
 • طراحی، تأمین و اجراي آب بندي فضاهاي زیرزمینی و ایستگاههاي مترو
 • طراحی، تأمین و اجراي مخازن نگهداري مواد شیمیایی و ایزولاسیون مخازن پتروشیمی
 • تامین و اجراي کانالهاي انتقال آب و حوضچه ها و دریاچه هاي ذخیره آب
 • تامین و اجراي پوشش درپاچه تفریحی مصنوعی
 • تامین و اجراي حوضچه های پرورش ماهی و میگو
 • ترمیم و علاج بخشی آب بندي انواع سدها با استفاده از غشاهاي ژئوممبرین
 • ترمیم و علاج بخشی آب بندي استخرهای بتنی با استفاده از غشاهاي ژئوممبرین
 • طراحی، تأمین و احداث لاگونها و تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب با استفاده از ورق هاي ژئوممبرین

 

ژئوتکستایل

 • z03طراحی، تأمین و اجراي فیلتر و زهکش ژئوتکستایل سدهاي خاکی
 • طراحی، تأمین و اجراي ژئوتکستایل در زیر آسفالت جاده ­ها به منظور تقویت روکش آسفالت و جلوگیری از ترک های انعکاسی
 • طراحی و اجرای سیستم زهکش جاده
 • طراحی و اجرای سیستم زهکش سازه ­های زیرزمینی
 • طراحی و اجرای سیستم زهکش پشت دیوار حائل
 • طراحی و اجرای سیستم زهکش ستونها
 • طراحی، تامین و اجرای سیستمهای نوین کنترل فرسایس سواحل با استفاده از ژئوتکستایل
 • طراحی، تامین و اجرای مصالح ژئوتکستایل به منظور تسلیح بسترها و خاکریزهای سست و ضعیف
 • طراحی، تامین و اجرای مصالح ژئوتکستایل به منظور ساخت دیوار حایل خاکی بجای دیوارهای بتنی
 • طراحی، تامین و اجرای مصالح ژئوتکستایل به منظور تثبیت بستر و ضد شناوری خطوط لوله نفت و گاز
 • طراحی، تامین و اجرای مصالح ژئوتکستایل به منظور زیرسازی چمنهای مصنوعی

طرحهای تحقیقاتی

z04شرکت پارسیان مهارسنگ از بدو تاسیس با یک نگرش علمی، استراتژي تحقیق محوري را در جهت اهداف اساسی خود تدوین نموده و در این راستا طرحهای تحقیقاتی را در دستورکار خود قرار داده است. ازجمله طرح های تحقیقاتی ابن مجموعه  که در مراحل نهائی می باشند عبارتند از :

 • طراحی و تولید الیاف پلی پروپیلن جهت مسلح نمودن بتن و شاتکریت (مراحل نهائی آزمایشگاهی و تائیدیه تست)
 • ارائه روشهای اجرائی استفاده از آخرین تکنولوژی دنیا در مورد بکارگیری ژئوتکستایل در تحکیم روسازی راه و راه آهن
 • ارائه روشهای اجرائی استفاده از آخرین تکنولوژی دنیا در مورد بکارگیری ژئوتکستایل و ژئوممبران در پروژه های سد سازی
 • طراحی و تولید شبکه های پلی پروپیلن جهت مسلح نمودن بتن و شاتکریت و جایگزین مش فلزی (مراحل نهائی آزمایشگاهی و تائیدیه تست)
 • تهیه و تنظیم دایره المعارف مهندسی ژئوسنتتیک
 • تهیه طرح توجیهی امکان تولید شمش مس از سنگ معدن مس(معادن اکسیدی و سولفیدی)