10

از جمله مهمترین مراحل ساخت بتن عمل آوری یا کیورینگ بتن می باشد. ‌كیورینگ‌ مجموعه اقداماتی است كه موجب هر چه بهتر انجام شدن ‌عمل هیدراتاسیون سیمان می‌شود. روشهای مختلفی برای کیورینگ سازه های بتنی وجود دارد. از جمله روش های کیورینگ و عمل آوری بتن کیورینگ روش غرقاب بتن، کیورینگ بتن به روش آب پاشی، کیورینگ و عمل آوری بتن به روش استفاده از نایلون یا ورق پلی اتیلن، کیورینگ یا عمل آوری به وسیله گونی کنافی مرطوب، کیورینگ و عمل آوری بتن به روش اعمال انواع پوشش های عمل آورنده می باشد. متداولترین روش برای این منظور، پوشاندن سطح بتن با یك لایه نازک است.‌ کیورینگ از تبخیر آب سطحی بتن جلوگیری می‌نماید و به مرور زمان بر اثر عوامل جوی از روی سطح بتن پاک می‌شود و هیچ اثر سویی بر عمر بتن ندارد. این ماده با ایجاد یک لایه شفاف بر روی بتن موجب می‌شود كه نور آفتاب از سطح آن منعكس می‌شود.