10

 افزودنيهای بتن موادی پودری يا مايع می باشند که براي اصلاح و بهبود خواص بتن، کاهش هزینه ها و تغییر برخی از ویژگیهای بتن در شرایط محیطی ویژه به بتن افزوده مي‌شوند. در شرایطی که نیاز به بتن ریزی های سریع ، حفظ سازه ها در تماس دایمی با آب و مقابله با عواملی مانند سرما و یخبندان و … که باعث از بین رفتن و یا کاهش کیفیت عملکرد بتن می شود، از افزودنی های بتن استفاده می شود. استفاده از افزودنیهای بتن این امتیاز را دارد که موجب صرفه ‌جويي‌ در هزینه ها  میگردد. از جمله صرفه‌جوييهای مربوط به افزودنی های بتن مي‌توان به ‌کاهش مقدار سيمان و آب ، افزايش بهره‌ وري نيروي انساني ، کاهش هزينه ‌هاي حاصل از افزایش کيفيت بتن ، کاهش زمان انجام فرایند، افزايش مقاومتهاي مکانيکي ، اطمينان از يکدستی توليد و کاهش هزينه ‌هاي سرمايه‌ گذاري ،کاهش استهلاک تجهيزات و ماشين‌آلات و … اشاره کرد.