13

نشت آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین عوامل طبیعی تخریب سازه ها می باشند. 70% آسیبهای وارده به ساختمانها ناشی از آبهای زیر زمینی، نشت آبهای سطحی و فاضلاب می باشد. آب یا نم ورودی به سازه به مرور زمان موجب پوسیدگی اجزای فلزی و تخریب سازه می شود. بنابراین با استفاده از یک زهکش مناسب میتوان از بروز بسیاری از خسارتهای محتمل جلوگیری کرد.
زهكشهاي سنتي شامل بكارگيري لايه اي از مصالح طبيعي(شن و قلوه) با ضخامت 30 سانتيمتر مي¬باشند. در بسياري موارد حصول زهكشي مناسب و پايدار با استفاده از روشهاي سنتي اقتصادي و مقرون به صرفه نمي¬باشد. همچنین اجرای آن در سطوح شیبدار یا قائم با مشکلات زیادی همراه است. در سالهای اخیر استفاده از سیستمهای نوین زهکشی جایگزین سیستمهای سنتی شده است. سیستمهای نوین زهکشی شامل استفاده از لوله های زهکش و صفحات و شبکه های زهکش می باشند.