10

واتراستاپ فلزی شامل ورق فولاد گالوانیزه است که جهت آب بندی درزهای اجرایی بتن مورد استفاده قرار می گیرد که بدلیل نصب واتراستاپ هیدروفیلی در امتداد لبه افقی تحتانی خود از واتراستاپ PVC مناسب تر بوده و براحتی اجرا می شود.